Nollywood actress Toyin Abraham has reacted after her colleague Yomi Fabiyi mercilessly dragged her husband, saying she controls and feed him.

This comes after Kolawole Ajeyemi joined his colleagues and social media users to criticize Yomi Fabiyi’s controversial movie ‘Oko Iyabo’.

Nollynaija News earlier reported that Yomi Fabiyi, in an Instagram live session, blasted Kolawole Ajeyemi by calling him names, stating they are not in the same league.

Yomi Fabiyi said Kolawole Ajeyemi is being fed and controlled by his wife, Toyin Abraham, adding he can never marry someone like Toyin Abraham because he would not want a woman to control him.

Reacting to the video, which is currently making a wave online, Toyin Abraham took to her Instagram page to eulogize and pray for her husband instead of throwing shade at Yomi Fabiyi.

Toyin Abraham prayed that her husband will not lack money and will retire to eat the fruit of his labour. She further expressed appreciation to him for loving her and the children unconditionally.

She wrote:

@kolawoleajeyemi ọkọ mi, orí ni ẹ́, o ò ní dìrù, o ò ní jábọ́. Wàá gbó, wàá tọ́, wàá fèrìgì jobì. Iwájú iwájú báyìí lọ̀pá èbìtì ẹ á máa ré sí. Aìírídìí òkun, Aìírídìí ọ̀sà, ọmọ aráyé ò ní rídìí ẹ. O ò ní táwọ́na o, wàá ma rí tajé ṣe. Ọwọ́ ẹ ò ní kànsàlẹ̀ àpò. Ire lójú owó ń rí, lágbára Ọlọ́run, ojú ẹ ò ní ríbi. Àtẹ̀pẹ́ báyìí lẹsẹ̀ ń tẹ̀nà, ọmọ aráyé ò ní dẹ́mìí ẹ légbodò. Thanks for loving me and the children unconditionally. My heart just prays for you today. Wàá fẹ̀yìntì jẹun ọmọ pẹ́ pẹ́ pẹ́ láṣẹ Èdùmàrè! O ṣé ọkọ mi! I love you so much ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *